Säkerhetsskyddsupplysning

Säkerhetsskydd – En introduktion

Omslag

Unik bok om säkerhetsskydd med omfattande introduktion som stöd för systematiskt säkerhetsskyddsarbete.

Säkerhetsskydd är skydd för säkerhetskänslig verksamhet mot i första hand antagonistiska hot i form av spioneri, sabotage och terroristbrott. Den här boken är ett stöd för dig som i säkerhets­skydds­arbetet utgår från bestämmelser om säkerhetsskydd.

Regleringen inom säkerhetsskyddsområdet har blivit mer omfattande och komplicerad. Genom att låta säkerhetsskyddsarbetet ligga nära författningskraven kommer säkerhetsskyddsarbetet träffa rätt – att skydda Sveriges säkerhet.

Provläs ett smakprov med utdrag ur andra utgåvan! Den tryckta boken har sålt i drygt 800 exemplar och e-boken har sålt i hundratals exemplar.

Köp e-bok
Förlagets webbshop (495 kr)

Nya utgåvor ingår under ett år.

Sidan 100 från boken visar hur figurer används i boken för att illustrera begrepp och förhållanden.

Ett hundratal figurer illustrerar de viktigaste begreppen och förhållandena. Figurerna kompletterar texten och sammanfattar komplicerade förhållanden.

Korsreferenser till andra avsnitt i boken underlättar för läsaren att hitta avsnitt som beskriver sådant som nämns i texten. I e-boken är avsnittsnummer klickbara länkar som leder till respektive avsnitt.

Viktiga upplysningar, t ex om en bestämmelse är sanktionsgrundande, anges också i marginalen i anslutning till bestämmelsen.

Boken innehåller drygt 1 200 numrerade källhänvisningar i form av sidnoter.

Idén har varit att förmedla och beskriva en helhet - från lag till myndighetsföreskrift. Varje beskrivning har en hänvisning till en källa, om inte författaren är källan. Källan anges i en sidnot på sidans marginal, som är lättare att läsa jämfört med fotnoter.

Boken är skriven för verksamhetsutövare inom det civila området, men kan även användas inom försvarsområdet vad gäller säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen.

Boken är ett stöd i arbetet att leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten följer författningskrav om säkerhetsskydd. Detta uppnås genom en metodisk genomgång av författningskrav, författningskommentarer i propositioner, betänkanden och myndigheternas vägledningar.

Sidan 371 visar hur bestämmelser återges tillsammans med hänvisningar som leder till det avsnitt i boken som förklarar respektive bestämmelse.

Säkerhetsskyddslagstiftningen innehåller drygt 360 paragrafer. Bokens sista kapitel består av bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen, och Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om säkerhetsskydd.

Från bestämmelserna finns hänvisningar till det avsnitt i boken som beskriver bestämmelserna. I e-boken är avsnittsnummer klickbara länkar som leder till respektive avsnitt.

FörfattareKim Hakkarainen
Utgåva2
Antal sidor433
Tryckt bok ISBN978-91-988364-2-4
Tryckt bok format176 × 250 mm, mjukband
E-bok ISBN978-91-988364-3-1
E-bok formatPDF A4. Olåst. Kan bl a skrivas ut, ändras och förses med kommenterar.
SmakprovPDF
ErrataPDF

Kim Hakkarainen är konsult och senior rådgivare inom säkerhetsskydd på Týr Cyber Defense. Han har drygt 20 års erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete och har bl a varit säkerhetsskyddsstrateg och informationssäkerhetsspecialist vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Kim Hakkarainen har varit redaktör för och ämnesexpert i flera av Försvarsmaktens handböcker och reglemente om säkerhetsskydd, informationssäkerhet och militär säkerhetstjänst. Han har deltagit i arbete att ta fram föreskrifter om säkerhetsskydd samt kontrollerat efterlevnaden i Försvarsmaktens tillsyn inom försvarsområdet. Han skriver också på bloggen blogg.mrpoyz.net.

Andra utgåvan

Boken har utökats med drygt 80 sidor och är nu på 433 sidor. Flera avsnitt har skrivits om och kompletterats. Fler bestämmelser beskrivs.

Boken innehåller fler tabeller och figurer, där många av figurerna i första utgåvan har ritats om. Längst bak i boken har en figurförteckning och ett sakregister lagts till. Innehållsförteckningen är mer detaljerad.

Beställ organisationslicens

För företag, myndigheter, regioner, kommuner och organisationer.

Beställ

Nya utgåvor ingår under två år.