Säkerhetsskyddsupplysning

Säkerhetsskydd – En introduktion är boken för dig som arbetar med eller vill lära dig mer om säkerhetsskydd!

Köp e-boken
495 kr
Köp tryckt bok
596 kr inkl frakt
Köp tryckt bok
Adlibris
Köp tryckt bok
Bokus

Priset hos Publit är 495 kr. Frakt tillkommer med 101,28 kr.

Säkerhetsskydd är skydd för säkerhetskänslig verksamhet mot i första hand antagonistiska hot i form av spioneri, sabotage och terroristbrott. Den här boken är ett stöd för dig som i säkerhets­­skydds­­arbetet utgår från bestämmelser om säkerhetsskydd.

Regleringen inom säkerhetsskyddsområdet har blivit mer omfattande och komplicerad. Genom att låta säkerhetsskyddsarbetet ligga nära författningskraven kommer säkerhetsskyddsarbetet träffa rätt – att skydda Sveriges säkerhet.

Boken är ett stöd i arbetet att leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten följer författningskrav om säkerhetsskydd. Detta uppnås genom en metodisk genomgång av författningskrav, författningskommentarer i propositioner, överväganden och betänkanden samt myndigheternas vägledningar.

Boken är skriven för verksamhetsutövare utanför försvarsområdet, men kan även användas där vad gäller säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen.

Ett 70-tal figurer illustrerar de viktigaste begreppen och förhållandena. Figurerna kompletterar texten och sammanfattar komplicerade förhållanden.

E-boken rekommenderas (PDF i A4) eftersom den inkluderar nya utgåvor under ett år. Boken kan även köpas som tryckt bok, men då ingår inte nya utgåvor.

Offentlig sektor och företag kan beställa e-boken mot e-faktura via PEPPOL.

Boken innehåller drygt 900 numrerade källhänvisningar i form av sidnoter.

Idén har varit att förmedla och beskriva en helhet - från lag till myndighetsföreskrift. Varje beskrivning har en hänvisning till en källa, om inte författaren enstaka gånger är källan. Källan anges i en sidnot på sidans marginal, som är lättare att läsa jämfört med fotnoter.

Viktiga upplysningar, t ex om en bestämmelse är sanktionsgrundande, anges också i marginalen i anslutning till bestämmelsen.

Korsreferenser till andra avsnitt i boken underlättar för läsaren att hitta avsnitt som beskriver sådant som nämns i texten.

Säkerhetsskyddslagstiftningen innehåller drygt 360 paragrafer. Bokens sista kapitel består av bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen, och Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.

Från bestämmelserna finns hänvisningar till det avsnitt i boken som beskriver bestämmelserna. I e-boken är avsnittsnummer klickbara länkar som leder till respektive avsnitt.

Författare: Kim Hakkarainen
Utgåva: 1
Antal sidor: 349
Format e-bok: PDF A4
ISBN e-bok: 978-91-988364-1-7
Format tryckt: 176 × 250 mm
ISBN tryckt: 978-91-988364-0-0

Författaren Kim Hakkarainen har drygt 20 års erfarenhet från arbete som konsult, informationssäkerhetsspecialist, säkerhetsskyddsstrateg och senior rådgivare inom säkerhetsskydd.

Köp e-boken
495 kr
Köp tryckt bok
596 kr inkl frakt
Köp tryckt bok
Adlibris
Köp tryckt bok
Bokus
Köp tryckt bok
Akademi­bokhandeln

Priset hos Publit är 495 kr. Frakt tillkommer med 101,28 kr.